Tillgänglighetspolicy

Aberdeen-koncernen strävar efter att koncernens webbplats ska vara tillgänglig för människor med funktionshinder. Därför ska webbplatsen efterleva W3C/WAI:s riktlinjer 1,0 för tillgång till webbinnehåll, Efterlevnadsnivå "A".

Vi kommer att granska denna policy i framtiden och om så behövs uppdatera den till en avancerad version av W3C:s riktlinjer för tillgång till webbinnehåll när de blir tillgängliga.

Om ett fel inträffat och sidan eller en del av webbplatsen inte följer den nödvändiga standarden ber vi dig kontakta content.management@aberdeen-asset.com.