Sekretesspolicy

På Aberdeen Asset Management PLC (Aberdeen) strävar vi efter att skydda din personliga integritet så långt det är möjligt. Vi använder bara uppgifter som vi samlar in om dig för att bearbeta transaktioner och för att förbättra kvaliteten på vår service till dig.

Uppgifter som vi samlar in

Vi samlar bland annat in följande uppgifter:

  • Om vi ska kunna slutföra dina ansökningar eller affärer måste vi ha ditt namn, postadress, kreditkortsinformation och andra liknande uppgifter. Vi behöver dessa uppgifter både för att slutföra och för att bekräfta transaktionen.
  • När du besöker webbplatsen lagrar vi information om hur du använder den för att vi ska kunna förbättra vår service till dig. Det hjälper oss till exempel välja den mest lämpliga webbplatslayouten och navigeringen.
  • Vi använder också de uppgifter som vi samlar in för att informera dig om förändringar i tjänsten eller lämna annan information som vi tror kan vara användbar för dig. Om du talar om för oss att du inte vill få sådan information skickar vi inte den.

Till vem lämnar vi uppgifter om dig:

Aberdeen lämnar inte ut några personuppgifter om dig till externa parter, förutom enligt vad som anges i denna policy. Uppgifter kan lämnas till externa företag som utför supporttjänster för ditt konto eller underlättar dina transaktioner med Aberdeen, bland annat företag som levererar professionella, juridiska eller redovisningstjänster till Aberdeen. Externa företag som hjälper Aberdeen att tillhandahålla tjänster till dig måste hålla alla uppgifter som de får om dig konfidentiella och får använda personuppgifter endast för att tillhandahålla tjänsterna och endast i det syfte som Aberdeen anger.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för att följa dina instruktioner, skydda våra och våra affärspartners rättigheter och intressen, eller efter ditt uttryckliga medgivande. Slutligen kan dina personuppgifter under vissa begränsade omständigheter lämnas ut till externa parter enligt eller i syfte att följa gällande lagar och föreskrifter, t.ex. till följd av en rättsprocess eller liknande, för att skydda mot bedrägerier och för att på annat samarbeta med polis eller tillsynsmyndigheter.

Aberdeens bearbetning och användning av data för marknadsföringsändamål

Aberdeen samlar inte in några personligt identifierbara data från webbplatsen förutom där så anges specifikt och om du godkänt det. I det senare fallet kan vi komma att i den mån lagen medger det använda de personliga uppgifterna för att marknadsföra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

Vi kan använda sessionsspecifika cookies eller webbuggar för att inhämta icke-personlig information om hur du använder webbplatsen, däribland IP-adress och sessionsnummer. Uppgifterna kommer att samlas in främst i syfte att administrera eller samla in demografisk information, och för att följa upp hur webbplatsen används och fungerar. Vi kan också använda cookies för att underlätta för dig att navigera på webbplatsen (t.ex. komma ihåg lösenord under sessionen och registrera val av land.)

Vi säljer inte några personliga uppgifter om dig och vidarebefordrar dem inte till tredje part, förutom när så anges i det här dokumentet.

Åtkomst till och uppdatering av personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter när som helst för att kontrollera att de är korrekta och aktuella. Kontakta oss om du vill göra det.

Frågor?

Om du har några frågor eller klagomål rörande sekretesspolicyn eller hur vi använder de personuppgifter som vi har om dig ber vi dig kontakta oss. Vi ska försöka svara så snabbt vi kan.

Ordlista

En cookie är information som en webbserver lagrar på din hårddisk och som gör att webbplatsen kan lagra dina preferenser på din maskin och senare hämta dem.

En webbugg är grafik på en visad webbsida som skickar information till en webbserver.

En IP-adress är ett 32-siffrigt binärt tal som identifierar alla sändare eller mottagare av information som skickas i paket via Internet.

En session är en serie interaktioner mellan två kommunicerande slutpunkter under ett och samma uppkopplingstillfälle och avser ett visst sessionsnummer.