Om Aberdeen

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar för kunders räkning. Kapitalförvaltning är vår enda verksamhet och vårt starka fokus. Läs mer om Aberdeens bredare verksamhet inom kapitalförvaltning på www.aberdeen-asset.se

 

Aberdeens fastighetsverksamhet

Aberdeen Asset Management förvaltar fastighetstillgångar i Europa, Asien och Nordamerika genom fastighetsfonder och mandat. Våra kunder är främst institutionella investerare som till exempel liv- och pensionsbolag

Vår affärsidé baserar sig på ett helhetsansvar för våra uppdragsgivares fastighetsinvesteringar oavsett hur dessa är strukturerade, vilket innebär att vi erbjuder både fondförvaltning och tillgångsförvaltning för enskilda kunduppdrag. All fastighetsverksamhet bygger på en genomarbetad investeringsprocess, analyser av högsta klass och aktiv förvaltning.

Den underliggande fastighetsförvaltningen utförs av kontrakterade partnerbolag.

I Sverige har Aberdeen ansvar för fastighetsinvesteringar till ett värde på ca 10 miljarder kronor och verksamheten bedrivs från Stockholm.

Även delar av Aberdeens internationella multi-manager team inom fastigheter har sin bas i Stockholm.